12 Con Giáp

12 Con Giáp

Chinese Zodiac

Nội dung phim 12 Con Giáp

Chinese Zodiac kể về câu chuyện một anh hùng Trung Quốc đã lấy lại được các bức tượng đồng về 12 con giáp, những bảo vật đã bị quân đội Pháp và Anh cướp từ Di Hòa Viên, Bắc Kinh năm 1860.

Trailer phim 12 Con Giáp:

trailers