Asterix Obelix: God Save Britannia

Asterix Obelix: God Save Britannia

Astérix & Obélix - Au service de Sa Majesté

Nội dung phim Asterix Obelix: God Save Britannia

Asterix băng qua kênh để giúp người em họ thứ hai Anticlimax đối mặt với Julius Caesar và xâm lược người La Mã.