Ba chàng độc thân Tokyo

Ba chàng độc thân Tokyo

Tokyo Bachelors

Nội dung phim Ba chàng độc thân Tokyo

Một nha sĩ, một luật sư và một nhân viên ngân hàng. Ba anh bạn độc thân đột nhiên thay đổi suy nghĩ về tình yêu sau khi cuộc sống thành công của họ bất ngờ rẽ lối.