Bạn đã bị lừa: Câu chuyện thật về giới tranh giả

Bạn đã bị lừa: Câu chuyện thật về giới tranh giả

Made You Look: A True Story About Fake Art

Nội dung phim Bạn đã bị lừa: Câu chuyện thật về giới tranh giả

Ả bước vào phòng trưng bày ở New York với lô kiệt tác nghệ thuật vô danh. Từ đó, câu chuyện về lòng tham, ý chí và vụ lừa đảo giá trị lớn trong giới nghệ thuật bắt đầu.