Bạn học dã man

Bạn học dã man

My Schoolmate, the Barbarian

Nội dung phim Bạn học dã man

Một học sinh trường tư thông minh được chuyển đến một ngôi trường ít danh tiếng và phải đấu với những người bạn học chuyên giải quyết mọi chuyện bằng những trận đánh đấm.