Bạn thích thư Tư của mình như thế nào? (Phần 9)

Bạn thích thư Tư của mình như thế nào? (Phần 9)

How do you like Wednesday? (Season 9)

Nội dung phim Bạn thích thư Tư của mình như thế nào? (Phần 9)

Trong chương trình tạp kỹ đêm muộn kinh phí thấp ở Hokkaido này, hai cây hài bàn về cách sống tự do và tham gia các cuộc phiêu lưu liều lĩnh trong và ngoài nước.