Bắt cóc Stella

Bắt cóc Stella

Kidnapping Stella

Nội dung phim Bắt cóc Stella

Bị bắt cóc trên đường để đòi tiền chuộc, cô gái trẻ bị trói và bịt miệng, nhưng vẫn tận dụng sức lực nhỏ bé để tìm cách phá hỏng kế hoạch của hai tên đeo mặt nạ xấu xa.