Bắt cóc tôi đi

Bắt cóc tôi đi

Take Me

Nội dung phim Bắt cóc tôi đi

Chủ một công ty mô phỏng bắt cóc làm ăn bết bát chợt nhận được yêu cầu bắt cóc cuối tuần, và phát hiện ra công việc đó không hề như ông tưởng tượng.