Bỗng dừng thành tổng thống

Bỗng dừng thành tổng thống

Represent

Nội dung phim Bỗng dừng thành tổng thống

Một người hướng dẫn tại trung tâm thanh niên ở vùng ngoại ô của Paris trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng liệu Pháp đã thực sự sẵn sàng cho tổng thống da đen?