Cái bẫy của sự nổi tiếng

Cái bẫy của sự nổi tiếng

The American Meme

Nội dung phim Cái bẫy của sự nổi tiếng

Các ngôi sao mạng xã hội như Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan, Kirill Bichutsky hối hả tăng sức ảnh hưởng trên mạng và đối mặt với cạm bẫy của sự nổi tiếng.