Cái ôm 3 phút

Cái ôm 3 phút

A 3 Minute Hug

Nội dung phim Cái ôm 3 phút

Phim tài liệu này ghi lại niềm vui, nỗi buồn của các gia đình vốn bị chia cắt bởi biên giới Mỹ-Mexico, cùng dự một buổi đoàn tụ ngắn, vui buồn lẫn lộn vào năm 2018.