Cần sa - Phương thuốc liều lĩnh

Cần sa - Phương thuốc liều lĩnh

Weed the People

Nội dung phim Cần sa - Phương thuốc liều lĩnh

Được tiếp thêm hy vọng từ các cuộc thử nghiệm với cần sa y tế, bác sĩ và bố mẹ của các bệnh nhi ung thư yêu cầu nghiên cứu thêm về các tiềm năng chữa bệnh của cần sa.