Chú ngựa Spirit: Tự do rong ruổi – Cuộc phiêu lưu trên lưng ngựa

Chú ngựa Spirit: Tự do rong ruổi – Cuộc phiêu lưu trên lưng ngựa

Spirit Riding Free: Ride Along Adventure

Nội dung phim Chú ngựa Spirit: Tự do rong ruổi – Cuộc phiêu lưu trên lưng ngựa

Hãy tham gia cùng Lucky và bạn bè trong chuyến giải cứu tương tác để cứu cô ngựa yêu quý của Maricela khỏi bọn trộm ngựa tham lam đã bắt nhốt cô cùng một bầy ngựa hoang.