Chúng ta là một

Chúng ta là một

We Are One

Nội dung phim Chúng ta là một

Các nhà hoạt động trên khắp thế giới phản đối sự bất công và thúc đẩy thay đổi về xã hội trong bộ phim tài liệu này – sau khi họ tham gia vào video âm nhạc "Solidarité".