Chúng tôi bị hội chứng tự kỷ

Chúng tôi bị hội chứng tự kỷ

Asperger's Are Us

Nội dung phim Chúng tôi bị hội chứng tự kỷ

Một nhóm hài gồm bốn người bạn cùng bị tự kỷ, chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng trước khi các thành viên đi con đường riêng của mình.