Chuyến Bay Không Gian

Chuyến Bay Không Gian

Apollo 11

Nội dung phim Chuyến Bay Không Gian

Chuyến Bay Không Gian - Apollo 11 (2019):Chuyến bay đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Aldrin và Michael Collins.

Trailer phim Chuyến Bay Không Gian:

trailers