Chuyến xe khoa học kỳ thú: Kết nối cô Frizzle

Chuyến xe khoa học kỳ thú: Kết nối cô Frizzle

The Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection

Nội dung phim Chuyến xe khoa học kỳ thú: Kết nối cô Frizzle

Tia sét đã tách Chuyến xe khoa học kỳ thú thành ba phần, khiến lớp học phân tán khắp thế giới cùng các phiên bản khác nhau của cô Frizzle trên mỗi chiếc xe!