Chuyến xe khoa học kỳ thú: Trạm vũ trụ

Chuyến xe khoa học kỳ thú: Trạm vũ trụ

The Magic School Bus Rides Again Kids In Space

Nội dung phim Chuyến xe khoa học kỳ thú: Trạm vũ trụ

Các bạn nhỏ trên Chuyến xe khoa học kỳ thú vút bay vào quỹ đạo – tiến về phía Trạm Vũ Trụ Quốc Tế – để rồi phải chạy trốn khỏi gấu biển khổng lồ!