Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy

Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy

Saturday Night Fever

Nội dung phim Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy

Tony dành những ngày thứ Bảy của mình tại một vũ trường, nơi những bước nhảy sành điệu của anh ấy đã nâng cao sự nổi tiếng của anh ấy đối với những khách hàng quen. Nhưng cuộc sống bên ngoài vũ trường của anh ấy không hề dễ dàng và mọi thứ thay đổi khi anh ấy bị thu hút bởi Stephanie.