Cuộc cách mạng kinh nguyệt

Cuộc cách mạng kinh nguyệt

Period. End of Sentence.

Nội dung phim Cuộc cách mạng kinh nguyệt

Ở vùng nông thôn Ấn Độ nơi thành kiến với kinh nguyệt vẫn tồn tại, phụ nữ đã sản xuất băng vệ sinh giá rẻ trên máy móc mới và tiến tới giành lấy sự độc lập về tài chính.