Cuộc Di Tản Lịch Sử

Cuộc Di Tản Lịch Sử

Airlift

Nội dung phim Cuộc Di Tản Lịch Sử

Khi Iraq xâm lược Kuwait vào tháng 8 năm 1990, một doanh nhân Ấn Độ nhẫn tâm trở thành người phát ngôn cho hơn 170.000 đồng hương bị mắc kẹt.