Danh sách A (Phần 2)

Danh sách A (Phần 2)

The A List (Season 2)

Nội dung phim Danh sách A (Phần 2)

Thật giả đan xen khi Mia, Dev, Petal, Alex và những người khác nỗ lực để đoàn tụ – và xem xét lại những chuyện đã thực sự xảy ra trên đảo Peregrine.