Di sản Mộc tinh

Di sản Mộc tinh

Jupiter's Legacy

Nội dung phim Di sản Mộc tinh

Họ là thế hệ siêu anh hùng đầu tiên. Nhưng khi họ truyền lại sứ mệnh cho con cái, căng thẳng dần leo thang – và những quy tắc cũ không còn được áp dụng.

Trailer phim Di sản Mộc tinh:

trailers