Đừng gọi anh là bố!

Đừng gọi anh là bố!

My God!! Father

Nội dung phim Đừng gọi anh là bố!

Một tay đua gặp tai nạn suýt chết, nhưng cũng nhờ đó anh thấy được một khía cạnh khác của bố mình. Tác phẩm phỏng theo bộ phim Trung Quốc "Đạp gió rẽ sóng".