Được Nuôi Bởi Người Sói (Phần 2)

Được Nuôi Bởi Người Sói (Phần 2)

Raised by Wolves (Season 2)

Nội dung phim Được Nuôi Bởi Người Sói (Phần 2)

Android được giao nhiệm vụ nuôi dạy con người trên một hành tinh bí ẩn.

Trailer phim Được Nuôi Bởi Người Sói (Phần 2):

trailers