Giải cứu Nhà Trắng

Giải cứu Nhà Trắng

White House Down

Nội dung phim Giải cứu Nhà Trắng

Khi một tổ chức bán quân sự vạch ra kế hoạch đẫm máu hòng chiếm đóng Nhà Trắng, tổng thống phải tìm cách trốn chạy kẻ tấn công cho đến khi được giải cứu.