Hai vị vua của JoBurg (Phần 2)

Hai vị vua của JoBurg (Phần 2)

Kings of Jo'Burg (Season 2)

Nội dung phim Hai vị vua của JoBurg (Phần 2)

Khi Simon mất tích, Mo phải đảm nhận việc làm ăn của gia đình Masire và cả lời nguyền. Nhưng chẳng ai giống với vẻ bề ngoài, nhất là Phumzi, người yêu của anh.