Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp

Fearless

Nội dung phim Hoắc Nguyên Giáp

Phim võ thuật kung fu kinh điển, một thế hệ tông sư cũng có một  thời trẻ cuồng nhiệt, hãy xem anh đã trải qua khó khăn như thế nào để lĩnh  hội được chân lý của võ học!