Hội Chứng Thế Giới Ảo

Hội Chứng Thế Giới Ảo

Social Syndrome

Nội dung phim Hội Chứng Thế Giới Ảo

Gồm 8 câu chuyện khác nhau, xảy ra trong cùng một khoảng thời gian nhất định, hé lộ những bí mật đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của mạng xã hội - nơi mà người ta xem như một thế giới thứ hai để "sống".