Họng súng vô hình 3

Họng súng vô hình 3

Naked Gun 33 1/3: The Final Insult

Nội dung phim Họng súng vô hình 3

Được triệu tập khi đang nghỉ hưu, trung úy Frank Drebin nằm vùng trong tù để tìm hiểu âm mưu đánh bom Lễ trao giải Oscar của một tên khủng bố.