Hung Thần Đại Dương

Hung Thần Đại Dương

47 Meters Down

Nội dung phim Hung Thần Đại Dương

Phim Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down 2017: Hai chị em đi nghỉ mát ở Mexico bị mắc kẹt trong một cái lồng cá ở đáy đại dương, với ít hơn một giờ oxy còn lại và những con cá mập trắng lớn đang bơi vòng quanh gần đó.