Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2)

Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2)

An Astrological Guide for Broken Hearts (Season 2)

Nội dung phim Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2)

Khi Alice tiếp tục thành công ổn định với chương trình "Những vì sao tình yêu", mối tình ngang trái giữa cô và Davide lại chẳng thể nào đoán định.

Trailer phim Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2):

trailers