Kẻ trộm mặt trăng

Kẻ trộm mặt trăng

Despicable Me

Nội dung phim Kẻ trộm mặt trăng

Gru độc ác vạch ra kế hoạch đánh cắp mặt trăng trên bầu trời. Nhưng hắn khó có thể tập trung thực hiện mưu đồ khi phải chăm sóc ba đứa trẻ mồ côi.