Kỷ Băng Hà: Cuộc Phiêu Lưu Của Buck Wild

Kỷ Băng Hà: Cuộc Phiêu Lưu Của Buck Wild

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Nội dung phim Kỷ Băng Hà: Cuộc Phiêu Lưu Của Buck Wild

Possum Brothers Crash và Eddie được đặt ra để tìm một nơi của riêng họ, nhưng thấy mình bị mắc kẹt trong thế giới đã mất. Họ được giải cứu bởi Weasel Buck Wild, và cùng nhau bắt tay vào một nhiệm vụ để cứu thế giới đã mất khỏi sự thống trị khủng long.

Trailer phim Kỷ Băng Hà: Cuộc Phiêu Lưu Của Buck Wild:

trailers