Kỷ nguyên Elysium

Kỷ nguyên Elysium

Elysium

Nội dung phim Kỷ nguyên Elysium

Trong bộ phim lấy bối cảnh hậu tận thế năm 2154 này, những người giàu có nhất đã chuyển đến sống ở một trạm vũ trụ riêng, còn cuộc sống trên Trái Đất thì suy tàn.