Lối Sống Trụy Lạc 2

Lối Sống Trụy Lạc 2

T2 Trainspotting

Nội dung phim Lối Sống Trụy Lạc 2

Sau 20 năm lưu lạc nước ngoài, Mark Renton trở về Scotland và gặp lại đám bạn cũ của mình - Sick Boy, Spud và Begbie.

Trailer phim Lối Sống Trụy Lạc 2:

trailers