Luật sư bất bại

Luật sư bất bại

Legal High

Nội dung phim Luật sư bất bại

Trong bản làm lại của loạt phim cùng tên của Nhật Bản, tay luật sư tham tiền bất ngờ hợp tác với một tân binh chính trực tại phòng xử án.