Một bản thân khác

Một bản thân khác

Another Self

Nội dung phim Một bản thân khác

Khi đến một thị trấn ven biển, ba người bạn kết nối với linh hồn của họ rồi bất ngờ phải đối mặt với những nỗi đau chưa nguôi từ quá khứ của gia đình.