Ngự Long Tu Tiên Truyện

Ngự Long Tu Tiên Truyện

To Be Immortal

Nội dung phim Ngự Long Tu Tiên Truyện

Một anh chàng công sở bình thường bất ngờ xuyên không, bước vào con đường tu tiên, nhà tu tiên mạnh nhất hùng hổ tới tấn công!