Những chiến binh hào hùng

Những chiến binh hào hùng

Magnificent Warriors

Nội dung phim Những chiến binh hào hùng

Phim hành động về cuộc kháng chiến của người Trung Quốc sau khi Nhật Bản xâm lược năm 1930