Nước mắt mặt trời

Nước mắt mặt trời

Tears of the Sun

Nội dung phim Nước mắt mặt trời

Khi một cuộc đảo chính biến Nigeria thành bể máu, người lính đặc nhiệm hải quân phải giải cứu một bác sĩ làm việc trong rừng – và tất cả những người cô chăm sóc.