Riddick: Thống lĩnh bóng tối

Riddick: Thống lĩnh bóng tối

Riddick

Nội dung phim Riddick: Thống lĩnh bóng tối

Bị bỏ rơi trên một hành tinh xa xôi với hi vọng ngọn hải đăng khẩn cấp sẽ cứu được mình, phản anh hùng gai góc Riddick lại thu hút những quái thú và lính đánh thuê.