Rửa tiền: Bê bối tài liệu Panama

Rửa tiền: Bê bối tài liệu Panama

The Laundromat

Nội dung phim Rửa tiền: Bê bối tài liệu Panama

Một góa phụ bị lừa mất tiền bảo hiểm. Hành trình đi tìm câu trả lời dẫn bà tới chỗ hai tên luật sư xảo trá tại Panama, những kẻ giấu tiền cho giới siêu giàu.