Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - Fantasy

Nội dung phim Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Chào mừng trở lại thế giới pháp thuật! Hãy cùng nhau khám phá những bí mật, những câu chuyện chưa được kể của thầy Albus Dumbledore và kế hoạch ngăn chặn cuộc nổi loạn của Gellert Grindelwald trong phần 3 Sinh Vật Huyền Bí.

Trailer phim Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore:

trailers