Sneakerheads: Tín đồ giày sneaker

Sneakerheads: Tín đồ giày sneaker

Sneakerheads

Nội dung phim Sneakerheads: Tín đồ giày sneaker

Người đàn ông của gia đình Devin lại bị giày sneaker ám ảnh sau khi ông bạn thân Bobby rủ anh tham gia vào một âm mưu ranh mãnh nhằm giành được đôi giày huyền thoại.