Sự nổi loạn hoàn hảo 2

Sự nổi loạn hoàn hảo 2

Pitch Perfect 2

Nội dung phim Sự nổi loạn hoàn hảo 2

Hy vọng thành những người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi a-cappella toàn cầu, nhóm Barden Bellas bước vào cuộc chiến dữ dội với các đối thủ mạnh từ châu Âu.