Thác loạn ở Las Vegas

Thác loạn ở Las Vegas

Fear and Loathing in Las Vegas

Nội dung phim Thác loạn ở Las Vegas

Trong phim phản văn hóa có hội tín đồ hâm mộ này, một nhà báo thể thao và luật sư người Samoa của anh có cuộc phiêu lưu ba ngày đầy ảo giác từ Los Angeles đến Las Vegas.