Thất hình đại tội (Phần 4)

Thất hình đại tội (Phần 4)

The Seven Deadly Sins (Season 4)

Nội dung phim Thất hình đại tội (Phần 4)

Camelot giờ là thành trì vững chắc bảo vệ Thập Giới, nhóm Thất Hình Đại Tội một lần nữa tập hợp để giải phóng toàn Britannia khỏi tộc Quỷ.

Trailer phim Thất hình đại tội (Phần 4):

trailers