The King's Daughter

The King's Daughter

The King's Daughter

Nội dung phim The King's Daughter

Cuộc tìm kiếm sự bất tử của Vua Louis XIV khiến ông bắt và đánh cắp sinh lực của một nàng tiên cá, một động thái còn phức tạp hơn khi con gái ngoài giá thú của ông phát hiện ra sinh vật này.

Trailer phim The King's Daughter:

trailers