The Real Charlie Chaplin

The Real Charlie Chaplin

The Real Charlie Chaplin

Nội dung phim The Real Charlie Chaplin

Nhìn lại cuộc đời và công việc của Charlie Chaplin theo cách nói của riêng ông với một cuộc phỏng vấn chuyên sâu mà ông đã trả lời cho tạp chí Life vào năm 1966.

Trailer phim The Real Charlie Chaplin:

trailers